Historia

Sedan mitten av 90-talet har Magnus Strid haft egna företag eller uppdrag i ledande och utvecklande ställning för andra företag. Detta har byggt en bred kunskap och stor erfarenhet från olika branscher och kulturer.

Fram till början av 2006 hade förkortningen MST en annan betydelse, men företagsloggan/-headern som funnits med oss sedan våren 2006 är en kortare skrivning av Magnus Strid Consulting och fortsätter till viss del ännu hänga kvar på material och kläder.

Exempel på branscher som Magnus verkat i är bland annat transport/logistik, finans/fintech och fastighetsutveckling/-drift. De roller Magnus haft är bland annat affärsutvecklare, projektledare, driftansvarig, organisations-/verksamhetsutvecklare, styrelseledamot, styrelseordförande och VD.

Magnus har avlagt två examen vid Uppsala Universitet. 2021 en teknologie kandidatexamen (Bachelor of Science – BSc) i Industriell Teknik och Ledning, samt 2023 en internationell filosofie magisterexamen (International Master of Social Science – MSSc) i Entrepreneurship / Corporate Entrepreneurship.

Magnus har under årens lopp i många fall valt att samarbeta och byggt starka band till andra konsulter med olika nödvändiga spetskompetenser. Att bygga starka team, få saker uträttade och uppnå gemensamma mål är några av Magnus starkaste egenskaper.

Den nya företagsloggan som från och med 2022 kommer att användas allt flitigare visualiserar både en huvudprocess med sin stödprocess, samt en process för ständiga förbättringar och visar tydligare företagets inriktning och syfte. På sikt skall den gamla loggan helt fasas ut och endast denna nya användas framåt.

Sedan 2013 har vi obrutet haft högsta möjliga kreditbetyg som går att ha med en enskild firma, Guld från UC och AA från Bisnode. Detta gör oss självklart mycket glada och stolta. Oss kan du lita på.