usflag2Do You want to work with us, or any of our partners? We are often asked to recommend workforce to clients, or to start new co operations of our own. Let us know if anything is of Your interest, and we´ll start the dialogue with now strings attached.

Right now recruiting, for our self, client or co operator:

 • Sweden – Professional health instructor, experienced nutrition & workout specialist – POSTPONED
 • Sweden – Professional beauty instructor, experienced from saloon or lounge – POSTPONED
 • Sweden – Professional business instructor, experienced from referral- & social business, legal, accounting and/or biz consulting – POSTPONED
 • Sweden – Regional Sales Managers of health and beauty products and systems, 5 employees/contractors – POSTPONED
 • Global – Sales team leaders & educators of health and beauty products and systems, 25 18 contractors
 • Sweden – Manager, Migration ABT-living Jamtland – FOUND
 • Sweden – Information & front desk assistant, Migration ABT-living Jamtland, 4 employees – FOUND
 • Sweden – Kitchen staff, Migration ABT-living Jamtland, 4 employees – POSTPONED
 • Sweden – House keeping, Migration ABT-living Jamtland – FOUND
 • Sweden – Estate janitor, Migration ABT-living Jamtland – FOUND
 • Global – CTO, Chief Trading Officer, experienced from Pro Private Equity
 • Global – CMO, Chief Marketing Officer, experienced from Pro Affiliate Marketing
 • Sweden – Sales Director
 • Norway – Sales Director
 • Finland – Sales Director
 • Denmark – Sales Director
 • Germany – Sales Director
 • España – Sales Director
 • Italy – Sales Director
 • France – Sales Director
 • United Kingdom – Sales Director
 • BeNeLux – Sales Director
 • East Europe – Sales Director

 

 • Sweden, Managing Director for a new start up on site concrete constructions – FOUND
 • Sweden, Sales representative with in constructions and materials for constructions,  2 employees
 • North of Sweden, on site workers for mobile concrete constructions, 3-5 employees – FOUND
 • Stockholm, Sweden, on site workers for mobile concrete constructions, 3-5 employees – FOUND
 • North of Sweden, on site workers for concrete materials production, 1-3 employees

 

sweflag2Vill Du arbeta med oss, eller någon av våra partners? Vi kommer ofta i situationer där vi ombeds rekommendera arbetskraft till våra klienter, eller möjligen även starta nya egna samarbeten. Meddela oss om något verkar intressant, så inleder vi dialog helt förutsättningslöst.

Just nu rekryterar vi, till oss, kund eller för samarbetspartners räkning:

 • Sverige – Pro hälso-instruktör, erfarenhet från kosttillskott och fitness – FRAMSKJUTEN
 • Sverige – Pro skönhets-instruktör, erfaranhet från salong eller butik – FRAMSKJUTEN
 • Sverige – Pro business-instruktör, erfarenhet från refferens- & sociala verksamheter, jurist, revision och/eller biz consulting – FRAMSKJUTEN
 • Sverige – Region Sälj-ansvariga för hälso- & skönhetsprodukter och system, 5 arbetstillfällen – FRAMSKJUTEN
 • Globalt – Sälj teamledare & utbildare för hälso- & skönhetsprodukter och system, 25 18 arbetstillfällen
 • Sverige – Manager, tillfälligt Migrations-boende Jämtland – TILLSATT
 • Sverige – Information & reception, tillfälligt Migrations-boende Jämtland, 4 tjänster – TILLSATT
 • Sverige – Köks-assistenter, tillfälligt Migrations-boende Jämtland, 4 tjänster – FRAMSKJUTEN
 • Sverige – Lokalvårdare, tillfälligt Migrations-boende Jämtland – TILLSATT
 • Sverige – Fastighetsskötare, tillfälligt Migrations-boende Jämtland – TILLSATT
 • Global – CTO, Tradingchef, med erfarenhet från Pro private equity eller private banking
 • Global – CMO, Marknadschef, mer erfarenhet från Pro relations-marknadsföring
 • Sverige – Säljansvarig
 • Norge – Säljansvarig
 • Finland – Säljansvarig
 • Danmark – Säljansvarig
 • Tyskland – Säljansvarig
 • Spanien – Säljansvarig
 • Italien – Säljansvarig
 • Frankrike – Säljansvarig
 • England – Säljansvarig
 • BeNeLux – Säljansvarig
 • Östeuropa – Säljansvarig

 

 • Sverige, Chef för anläggnings- & byggarbetsplats, betongindustri on site – TILLSATT
 • Sverige, Säljrepresentanter för anläggning & bygg med kringtjänster och material,  2 tjänster
 • Norra Sverige, industriarbetare inom anläggning & bygg med betong, 3-5 tjänster – TILLSATT
 • Stockholm, Sverige, industriarbetare inom anläggning & bygg med betong, 3-5 tjänster – TILLSATT
 • Norra Sverige, industriarbetare för framställning av betongmaterial, 1-3 tjänster