usflag2Do You want to work with us, or any of our partners? We are often asked to recommend workforce to clients, or to start new co operations of our own. Let us know if anything is of Your interest, and we´ll start the dialogue with now strings attached.

Now recruiting for our business, clients or co operator:

Global – Professional health instructor, experienced nutrition & workout specialist – POSTPONED

Global – Professional beauty instructor, experienced from saloon or lounge – POSTPONED

Global – Senior business instructor, experienced from referral- & social business, for wellness venture, 6 contractors

Global – Regional Sales Managers of health and beauty products and systems, 5 contractors – POSTPONED

Global – Regional Sale team leaders & educators of health and beauty products and systems, 25 18 contractors – POSTPONED

Sweden – Manager, Migration ABT-living North of Jamtland – FOUND

Sweden – Information & front desk assistant, Migration ABT-living North of Jamtland, 4 employees – FOUND

Sweden – Kitchen staff, Migration ABT-living North of Jamtland, 4 employees – CANCELLED

Sweden – House keeping, Migration ABT-living North of Jamtland – FOUND

Sweden – Estate janitor, Migration ABT-living North of Jamtland – FOUND

Global – CTO, Chief Trading Officer, experienced from Pro Private Equity – CANCELLED

Global – CMO, Chief Marketing Officer, experienced from Pro Affiliate Marketing – CANCELLED

Sweden – Sales Director – CANCELLED

Norway – Sales Director – CANCELLED

Finland – Sales Director – CANCELLED

Denmark – Sales Director – CANCELLED

Germany – Sales Director – CANCELLED

España – Sales Director – CANCELLED

Italy – Sales Director – CANCELLED

France – Sales Director – CANCELLED

United Kingdom – Sales Director – CANCELLED

BeNeLux – Sales Director – CANCELLED

East Europe – Sales Director – CANCELLED

Sweden, Managing Director for a new start up on site concrete constructions – FOUND

Sweden, Sales representative with in constructions and materials for constructions, – FOUND

Sweden, on site workers for mobile concrete constructions up North, 3-5 employees – FOUND

Sweden, on site workers for mobile concrete constructions in Stockholm region, 3-5 employees – FOUND

Sweden, on site workers for concrete materials production up North, 1-3 employees – FOUND

Sweden, Marketing/Sales Director, IT services – CANCELLED

Sweden, Web-developer/Programmer – FOUND

Sweden, Web designer/Art Director – FOUND

Sweden, Computer-/Electrical technician, for maintenance and development, North of Jamtland, 6 2 employees – FOUND

sweflag2Vill Du arbeta med oss, eller någon av våra partners? Vi kommer ofta i situationer där vi ombeds rekommendera arbetskraft till våra klienter, eller möjligen även starta nya egna samarbeten. Meddela oss om något verkar intressant, så inleder vi dialog helt förutsättningslöst.

Nu rekryterar vi till vår verksamhet, kunder eller för samarbetspartners räkning:

Globalt – Pro hälso-instruktör, erfarenhet från kosttillskott och fitness – FRAMSKJUTEN

Globalt – Pro skönhets-instruktör, erfaranhet från salong eller butik – FRAMSKJUTEN

Globalt – Senior business-instruktör, erfarenhet från relations-marknadsföring, till wellness samarbete, 6 fristående konsulter

Globalt – Regional sälj-ansvarig för hälso- & skönhetsprodukter och system, 5 fristående konsulter – FRAMSKJUTEN

Globalt – Regional sälj-teamledare & utbildare för hälso- & skönhetsprodukter och system, 25 18 fristående konsulter – FRAMSKJUTEN

Sverige – Manager, tillfälligt Migrations-boende Jämtland – TILLSATT

Sverige – Information & reception, tillfälligt Migrations-boende Jämtland, 4 tjänster – TILLSATT

Sverige – Köks-assistenter, tillfälligt Migrations-boende Jämtland, 4 tjänster – INSTÄLLD

Sverige – Lokalvårdare, tillfälligt Migrations-boende Jämtland – TILLSATT

Sverige – Fastighetsskötare, tillfälligt Migrations-boende Jämtland – TILLSATT

Global – CTO, Tradingchef, med erfarenhet från Pro private equity eller private banking – INSTÄLLD

Global – CMO, Marknadschef, mer erfarenhet från Pro relations-marknadsföring – INSTÄLLD

Sverige – Säljansvarig – INSTÄLLD

Norge – Säljansvarig – INSTÄLLD

Finland – Säljansvarig – INSTÄLLD

Danmark – Säljansvarig – INSTÄLLD

Tyskland – Säljansvarig – INSTÄLLD

Spanien – Säljansvarig – INSTÄLLD

Italien – Säljansvarig – INSTÄLLD

Frankrike – Säljansvarig – INSTÄLLD

England – Säljansvarig – INSTÄLLD

BeNeLux – Säljansvarig – INSTÄLLD

Östeuropa – Säljansvarig – INSTÄLLD

Sverige, Chef för anläggnings- & byggarbetsplats, betongindustri on site – TILLSATT

Sverige, Säljrepresentanter för anläggning & bygg med kringtjänster och material – TILLSATT

Sverige, industriarbetare inom anläggning & bygg med betong i Norr, 3-5 tjänster – TILLSATT

Sverige, industriarbetare inom anläggning & bygg med betong i Stockholms-regionen, 3-5 tjänster – TILLSATT

Sverige, industriarbetare för framställning av betongmaterial i Norr, 1-3 tjänster – TILLSATT

Sverige, Marknads-/Försäljningsansvarig IT-tjänster – INSTÄLLD

Sverige, Webb-utvecklare/Programmerare – TILLSATT

Sverige, Webb-designer/Art Director – TILLSATT

Sverige, Data-/Eltekniker för service & underhåll, Norra Jämtland, 6 2 tjänster – TILLSATT