usflag2IMG_3891MST Consulting was founded in 1995 by the 20 years old Magnus Strid, in Strömsund. First as a smaller transportation-firm, but has from the start worked a plan for growth with stated goals. For ten years, between 1999-2009, he worked as an organization- and management consultant, mostly for other Swedish transportation corporations.

From 2004 the MLM-market (Multi Level Marketing, Network Marketing or Affiliate Marketing) has been a task, when this market are in big concerns when it comes to building great, trustworthy and long lasting leadership. Magnus Strid has, after reaching the top in one MLM-company, with business unfortunately only until 2008, with his great experience and knowledge, become a popular and appreciated keynote speaker for educational-, teambuilding- and leadership seminars and events.

Thanks to the insight deep into different international businesses since 2006, we´ve built a great social network of important contacts and peak knowledge for offshore incorporation and banking, included legal service & licensing. From the start, and actually all the way up until this time described here, Magnus Strid has also been into different mechanics and technical assignments, both smaller but also heavy equipment engineering included, with an BaElEng from Mid Sweden University as a back up.

During growth 2008 we´ve first learned the basics and later on some more advanced technique, mostly for the business of our own and later also for clients, of webdesign and searchengine-optimization (SEO).

During a intensive period of time from about mid 2014 to mid 2016 we was, because of the war in other parts of the world and the following extraordinary flow of refugees to Sweden, forced to learn the skills to develop temporary migration camps out of such as apartments, schools, camps and hotels in Sweden. During this security tech challenge we educated our self to become skilled in Fire & Evacuation technical installations, but also to educate and lead camp managements and staff in the necessary rules and regulations after general guidelines of the Swedish Fire Protection Association.

Nowadays our head assignment and focus is as an initial analyst for foreign corporations growing into Scandinavia, and also to manage and run an investment business of our own. This recently attract to us an important cooperation of business consultancy 2017-2018 in the Crypto Currency and Blockchain Technology.

A closer look into the heavy construction & building areas are right now up. We can, as one out of few, offer a newly world patented technology for light weight concrete constructions, including material and services around this patent, for real estate developers and constructors.

In our future vision, a portfolio of real estates of our own is prepared and planned for. We have already a few times been into this through different joint ventures and projects, but not yet managed to build a real estate portfolio of our self.

 

sweflag2MST Consulting grundades 1995 av den då 20-åriga Magnus Strid i Strömsund, först som en mindre transport-firma, men har från start arbetat efter en tillväxtplan med tydliga mål. I tio år, mellan 1999-2009, har Magnus Strid verkat som organisations- och ledningskonsult, mestadels i Svenska transportföretag.

Fr o m 2004 har MLM (relations-marknadsföring) varit av intresse, då denna marknad har stort behov av att bygga starkt ledarskap. Magnus Strid har, efter att tidigare ha nått toppen i ett MLM-bolag, verksamt tvärr endast fram till 2008, med sin breda erfarenhet och goda kunskaper blivit en populär talare på utbildnings-, teambuilding- och ledarskapsseminarier och event.

Tack vare en djup insyn i olika internationella verksamheter sedan 2006 har Magnus Strid byggt ett stort nät av viktiga kontakter och en gedigen kunskap runt bolagsbildning och bankregistrering, inkl juridisk vägledning och licensiering offshore. Fram till den här tiden har Magnus även tagit tekniska och praktiska uppdrag inom både småmaskin-teknik men även inom tyngre teknisk utrustning och maskiner, med en BaElEng från Mittuniversitetet Sverige i ryggen.

Sedan 2008 har vi, först och främst för vår egen verksamhets räkning lärt oss grunderna och senare samlat utökade kunskaper, och därför kunnat ta uppdrag inom webb-design och sökmotor-optimering (SEO).

Under en intensiv period mellan ungefär mitten av 2014 och mitten av 2016 var vi, till följd av hot- & krigssituationen i andra delar av världen och med den efterföljande extrema anstormningen av flyktingar till Sverige, tvingade att lära oss upprätta tillfälliga asyl-boenden i tidigare fastigheter för ex lägenheteter, skolor, fritidsanläggningar och hotell i Sverige. Under denna säkerhets-tekniska utmaning utbildade vi oss och blev bra på bl a brandskydd & utrymningstekniska installationer, men även att utbilda och leda ledningen samt övrig personal, i nödvändiga regelverk enl generella riktlinjer från Svenska Brandskyddsföreningen.

Nu mera fokuserar vi och verkar huvudsakligen som en förberedande utredare för utländska företag som vill starta eller växa in i Skandinavien, samtidigt som vi driver en egen investment-verksamhet. Ett av de senaste utredningsuppdragen har lett till ett mkt viktigt samarbete för affärskonsulting inom Crypto-valuta och Blockchain-teknologin under 2017-2018.

En närmare titt på större konstruktion & bygg är just nu aktuell. Vi kan, som en av få, erbjuda en nyligen världspatenterad byggteknik med lätta betong-konstruktioner, inklusive material och tjänster runt dessa patent, för fastighetsutvecklare och konstruktörer.

För framtiden har vi långt framskridna planer om att skapa ett eget fastighetsbestånd att förvalta och utveckla. Vid ett flertal tillfällen så har vi redan varit delaktig i olika samarbeten och projekt, men ännu inte lyckats skapa något eget bestånd.